SØKNAD OM KURSSTØTTE FOR AFAGMEDLEMMER

AFAG innvilger inntil 1500 kr. pr. år i kursstøtte.
For alle arbeidssøkende og nyutdannede uten jobb innvilges inntil 2500 kr. pr. år.
Kontingent må være betalt.