SØKNAD OM KURSSTØTTE FOR AFAGMEDLEMMER

AFAG innvilger inntil 1500 kr pr. år i kursstøtte.Kontingent må være betalt.