SØKNAD OM KURSSTØTTE FOR AFAGMEDLEMMER

AFAG innvilger inntil kr. 500,- pr år i kursstøtte.