Hovedavtaler
 
Tariffavtaler
 
English
 

Show details for [<a href=/web/kjemisk/ovknkif.nsf/offshore?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=9&kunni=offshore>]Protokoll fra Protokoll fra mellomoppgjøret
Show details for [<a href=/web/kjemisk/ovknkif.nsf/offshore?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=&kunni=offshore>]LønnstabellLønnstabell
Show details for [<a href=/web/kjemisk/ovknkif.nsf/offshore?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=&kunni=offshore>]Overenskomst OfOverenskomst Offshoreserviceavtalen NR
Show details for [<a href=/web/kjemisk/ovknkif.nsf/offshore?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=&kunni=offshore>]Protokoll fra MProtokoll fra Mellomoppgjøret 2013