Hovedavtaler
 
Tariffavtaler
 
English
 

Show details for [<a href=/web/kjemisk/ovknkif.nsf/bore?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=9&kunni=borebedriftsavtalen>]OverensOverenskomsten i PDF - format
Show details for [<a href=/web/kjemisk/ovknkif.nsf/bore?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=&kunni=borebedriftsavtalen>]HovedoppHovedoppgjør
Show details for [<a href=/web/kjemisk/ovknkif.nsf/bore?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=&kunni=borebedriftsavtalen>]MellomopMellomoppgjøret 2017